search england language

WWF Slovensko je za prísnu ochranu medveďa hnedého a proti regulovanému lovu

Medveď hnedý je dnes na Slovensku prísne chráneným druhom a je zaradený medzi prioritné druhy Európskeho významu. Je možný len odstrel konkrétnych jedincov na základe výnimiek, ktoré v odôvodnených prípadoch (opakované škody na majetku, ohrozenie zdravia ľudí) udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR.

WWF Slovensko je za prísnu ochranu medveďa hnedého a proti regulovanému lovu

Medveď hnedý je dnes na Slovensku prísne chráneným druhom a je zaradený medzi prioritné druhy Európskeho významu. Je možný len odstrel konkrétnych jedincov na základe výnimiek, ktoré v odôvodnených prípadoch (opakované škody na majetku, ohrozenie zdravia ľudí) udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR.

WWF Slovensko podporuje súčasný manažment a navyše sa, v rámci svojich aktivít a projektov snaží identifikovať a riešiť príčiny konfliktov medveďa s človekom. WWF Slovensko je partnerom v európskom projekte LIFE EUROLARGECARNIVORES - Zlepšenie spolunažívania človeka a veľkých šeliem v Európe, ktorého cieľom je naopak, dosiahnuť, aby bolo dôvodov na udeľovanie výnimiek na odstrel čo najmenej.
 
WWF Slovensko nepravdivo obvinil z podpory regulačného lovu medveďov ako prvý Juraj Lukáč, a to na základe nesprávnej interpretácia údajov v zápisnici zo seminára k tomuto projektu. Seminár mapoval názory účastníkov z rôznych záujmových skupín. Zápisnica je dostupná na webstránke projektu, kde sa píše „výstupy zo seminára sú sumarizáciou názorov, ktoré na stretnutí odzneli a nemusia sa stotožňovať s názormi WWF Slovensko.“ 
 
Následne WWF Slovensko obvinila z podpory regulovaného lovu medveďov organizácia Spolek Prales dětem. Bez overenia faktov spustili kampaň, ktorá poškodzuje meno organizácie WWF Slovensko. Žiadame týmto Spolek Prales dětem o okamžité stiahnutie videa a opravu nepravdivých tvrdení na svojich komunikačných kanáloch.
 
WWF Slovensko považuje za prioritné odstraňovanie príčin konfliktov človeka a šeliem a riešenie nelegálneho lovu, pretože zabezpečovať len „papierovú ochranu“ druhu nie je pre nás uspokojivý stav. Aj preto práve prostredníctvom projektu LIFE EUROLARGECARNIVORES i ďalších aktivít prispievame k monitoringu medveďov a veľkých šeliem, prispievame k zmierňovanie názorov rôznych záujmových skupín, zabezpečujeme výmenu skúseností medzi krajinami v oblasti ochrany hospodárskych zvierat a salašov, podporujeme opatrenia na zníženie rozsahu pytliactva a zlepšenie systému kompenzácií. To sú nástroje, ktoré v konečnom dôsledku môžu znížiť i počet požadovaných výnimiek na odstrel. A to by mal byť náš spoločný cieľ.

Dukument o tomto strážcovi našich lesov, si môžete pozrieť na odkaze TU.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho medzi svojimi priateľmi a inšpirujte ľudí vo svojom okolí. 
Nezabudnite sledovať náš facebook a instagram kde budú pribúdať ďalšie príspevky či zaujímavé články a samozrejme si kliknite aj na náš YouTube kanál.

 

 

 

Zdroj: WWF Slovakia, pixabay.com, zdroj titulnej fotografie: Tomas Hulik

10.11.2018 22:38