search england language

Kampaň #ProtectWater podporilo už takmer 150-tisíc Európanov

Európska komisia prehodnocuje Rámcovú smernicu o vode. Ochranárske organizácie WWF Slovensko a SOS/BirdLife Slovensko, spúšťajú ďalšiu vlnu kampane #ProtectWater za zachovanie prísnej podoby smernice. Upozorňujú, že kvalitu vody, vodné zdroje a zásoby pitnej vody ohrozuje aj intenzívne poľnohospodárstvo. Požadujú, aby sa vysoký štandard ochrany vôd odrazil aj v pravidlách európskej poľnohospodárskej politiky.

Kampaň #ProtectWater podporilo už takmer 150-tisíc Európanov

Európska komisia prehodnocuje Rámcovú smernicu o vode. Ochranárske organizácie WWF Slovensko a SOS/BirdLife Slovensko, spúšťajú ďalšiu vlnu kampane #ProtectWater za zachovanie prísnej podoby smernice. Upozorňujú, že kvalitu vody, vodné zdroje a zásoby pitnej vody ohrozuje aj intenzívne poľnohospodárstvo. Požadujú, aby sa vysoký štandard ochrany vôd odrazil aj v pravidlách európskej poľnohospodárskej politiky.

Súčasná spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie podporuje predovšetkým intenzívne poľnohospodárstvo a veľké farmy, čo má negatívny vplyv na vodné zdroje. Nadmerné využívanie pesticídov a hnojív, odpad z podnikov živočíšnej výroby či nadmerná spotreba vody predstavuje ohrozenie pre vodné ekosystémy a je problémom pre celú spoločnosť. 

Voda je kľúčová pre prírodu, ľudí aj ekonomiku

Voda je kľúčová pre prídudu, ľudí aj ekonomiku. Snahy o oslabenie pravidiel na ochranu vôd sú nebezpečným „pílením konára, na ktorom sedíme“ a doplatíme na ne všetci. Musíme začať riešiť jadro problémov. Preto je potrebné využiť práve prebiehajúce rokovania o budúcej podobe poľnohospodárskej politiky a nastaviť systém tak, aby dotácie nešli znečisťovateľom ale tým, ktorí hospodária v súlade s prírodou a chránia prírodné zdroje,“ povedal Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Organizácie upozorňujú, že v Európe a v členských krajinách prebieha aj diskusia o reforme poľnohospodárskej politiky. Rozhoduje sa o tom, do akej miery bude naďalej podporovať predovšetkým intenzívne poľnohospodárstvo. Z ročnej spotreby vody v Európe ide 36 % na vrub poľnohospodárstva, pričom v lete je to až 60%. Na Slovensku je dusičnanmi z hnojív ohrozená až tretina územia a podľa údajov v Envirostratégií spotreba hnojív u nás rastie rýchlejšie ako v krajinách V4 aj EÚ.

Na Slovensku sa vplyvom poľnohospodárstva nielen zhoršuje kvalita pôdy, ale aj  klesá schopnosť zadržiavať vodu v krajine. Rastie tak na jednej strane riziko povodní a na druhej ohrozenie suchom, čo potvrdzuje i Envirostratégia MŽP SR,upozorňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. “Preto je kľúčové, aby aj Slovensko pri nastavovaní priorít a systému podpory v poľnohospodárskej politike vo zvýšenej miere investovalo do opatrení, ktoré riešia environmentálne dopady poľnohospodárstva.“

Pomôcť môže aj verejnosť 

Do diskusie o podobe Rámcovej smernice o vode môže prispieť aj verejnosť. Viac ako stovka ochranárskych organizácií, medzi nimi WWF, BirdLife, European Rivers Network či  Wetlands International, spustili už v októbri prvé kolo kampane #ProtectWater, ktorej cieľom je zachovať existujúcu úroveň ochrany vôd v EÚ. Zapojilo sa do nej už takmer 150-tisíc Európanov. Podporili požiadavku, aby Európska komisia nemenila podobu smernice, ktorá od roku 2000 prispieva k zlepšovaniu kvality vôd v krajinách Európskej únie.  

Rámcová smernica o vode žiada krajiny, aby zhodnotili stav svojich riek a prijali kroky, ktoré zlepšia ich ekologický stav. Oblasti, na ktoré sa majú krajiny zamerať definuje veľmi komplexne – od poľnohospodárstva, cez vodohospodárske zásahy na riekach, výstavbu priehrad či elektrárni až po požiadavku na obnovenie biodiverzity riek.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho medzi svojimi priateľmi a inšpirujte ľudí vo svojom okolí. 
Nezabudnite sledovať náš facebook a instagram kde budú pribúdať ďalšie príspevky či zaujímavé články a samozrejme si kliknite aj na náš YouTube kanál.

 

 

Zdroj: youtube.com The WWFEU European Policy Office, slovakia.panda.org, zdroj fotografii: pixabay.com

30.11.2018 00:46