search england language

Dedičstvo kostí

" Neskutočne dlho sa snažíš pochopiť myseľ vraha, chceš vedieť, ako rozmýšľa, po čom túži, čo cíti. "

Dedičstvo kostí

" Neskutočne dlho sa snažíš pochopiť myseľ vraha, chceš vedieť, ako rozmýšľa, po čom túži, čo cíti. "

Voľné pokračovanie Dedičstvo Kostí, odhaľuje Amaiinu minuloť ešte viac, jej strach z matky jej nočné mory úzko spojené s jej detsvom ktoré by nepriala ani najväčšiemu nepriateľovy.  Kto už by si len prial počuť miesto

večernej uspávanky že vás Ama (mama) dnes ešte nezje? Amaiia sa však už sama stala matkou, o to však vačší strach má že bude zlou matkou. Amaiia začína riešiť prípad, ktorý je úzko spätý s tým predchádzajúcim a zamotá

hlavu aj skúseným detektívom, no ona sa však nenechá odradiť a ako v predchádzajúcich prípadoch nasleduje svoje inšpektorské inštinkty. Naskytá sa jej nepríjemný pohľad do minulosti, kde zisťuje šokujúce informácie o

sebe a o  svojej matke. V riešení prípadu jej nedá spať správanie vrahov, ktorý po priznaní vrážd  nahých dievčat, spáchajú samovraždu.  Každý z nich zanecha po sebe napisané slovo Tarttalo aj keď sa vrahovia navzájom nepoznali. Toto

zistenie inšpektorku donúti v starých záznamoch vyhľadať podobné prípady pri ktorých zistí že sa odohrávajú v Elizonde uz dlhé roky. Mŕtve ženy ktorým však bola odstránená ruka post mortem a ku ktorej sa nepriznal ani

jeden z vrahov bude mať v tomto pokračovaní ešte veľkú dohru. Preto si prečítajte dalšiu bombu od Dolores Redondovej.

 zdroj: kultura.pravda.sk

        : Dolores Redondová Dedičstvo Kostí Ikar

        : www.bux.sk

09.10.2016 01:31