search england language

Celoštátna karanténa v Taliansku a Číne viedla k poklesu emisií (NO2)

Analýza údajov odhaľuje významný pokles znečistenia ovzdušia v Taliansku.

Celoštátna karanténa v Taliansku a Číne viedla k poklesu emisií (NO2)

Analýza údajov odhaľuje významný pokles znečistenia ovzdušia v Taliansku.

Animácia ukazuje kolísanie emisií oxidu dusičitého v celej Európe od 1. januára 2020 do 11. marca 2020 pomocou 10-dňového kĺzavého priemeru.

Vidíme pomerne výrazný pokles emisií oxidu dusičitého najmä v doline v severnom Taliansku. Emisie skutočne závisia aj od počasia a oblačnosti, ale zmena je celkom zrejmá v tomto regióne, ktorý bol prvou oblasťou, ktorá pocítila účinky šírenia vírusu, a preto najprv musela čeliť najsilnejším obmedzeniam a blokovaniu prepravy či priemyselnej činnosťi vo viacerých regiónoch severného Talianska.

Oxid dusičitý je súčasťou skupiny plynných látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré vznikajú spaľovaním fosílnych palív najmä z vykurovacích systémov, motorov vozidiel, priemyselného spaľovania a elektrární. Preto nie je prekvapujúce, že čelíme poklesu emisií po zablokovaní a pozastavení mnohých obchodných aktivít v severnom Taliansku. NO2 je známy svojím negatívnym účinkom na pľúca a na tých, ktorí majú problémy s dýchaním.

Podobný výsledok sa vyskytol v Číne počas vypuknutia choroby COVID-19. Koncentrácie NO2 sa výrazne znížili a zostali na minimálnych hladinách za posledných 15 rokov. Podobne ako v Taliansku, aj v Číne boli obmedzenia, ktoré obmedzujú šírenie vírusu. Porovnávacia mapa ukazuje koncentrácie NO2 pre 1. až 20. januára oproti 10. až 25. februáru 2020.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho medzi svojimi priateľmi a inšpirujte ľudí vo svojom okolí. 
Nezabudnite sledovať náš facebook a instagram kde budú pribúdať ďalšie príspevky či zaujímavé články a samozrejme si kliknite aj na náš YouTube kanál.

 

 

Zdroj: youtube.com European Space Agency, ESA, www.severe-weather.eu, zdroj titulnej fotografie: pixabay.com 

23.03.2020 00:20